Gebyroversigt

Læs mere om de gebyrer og afgifter, som fremgår af din giroopkrævning i vores gebyroversigt.

Skadeforsikringsafgift fra 1. januar 2013

Stempelafgiften afløses af en årlig skadeforsikringsafgift til staten. Den 1. januar 2013 blev stempelafgiften afløst af en årlig skadeforsikringsafgift på 1,1% af forsikringens pris. Afgiften bliver opkrævet, når du køber en ny forsikring eller ændrer en eksisterende forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Afgiften er en del af prisen

Afgiften, som forsikringsselskaberne afregner med staten, vil være en del af den endelige pris, du betaler for din forsikring. På opkrævningen vil du kunne se, at prisen er inklusive afgiften.

Enkelte undtagelser

Der er enkelte forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift – fx ansvarsdækningen på motorforsikringer – og disse forsikringer bliver ikke også pålagt den nye skadeforsikringsafgift.

Læs mere

Du kan læse lovteksten til den nye skadeforsikringsafgift her.